Khalifa the artist in the new Marsam Al-Hur- 1977

Slideshow